fbpx
Virtsankarkailu eli inkontinenssi
Virtsankarkailu eli inkontinenssi on varsin yleinen vaiva, joka satunnaisena koskee puolta kaikista naisista. Säännöllinen ja haittaava virtsankarkailu lisääntyy iän myötä ja erityisesti vaihdevuosien jälkeen. 40-60 vuotiaista suomalaisnaisista yli 20% kärsii säännöllisestä ja haittaavasta virtsankarkailusta ja yli 70-vuotiaista jopa puolet.

Normaali elämä voi vaikeutua ja elämänlaatu huomattavasti heikentyä virtsankarkailun myötä. Esimerkiksi sosiaaliset kontaktit, matkustaminen ja liikunta voivat vähentyä virtsankarkailun vuoksi. Se voi myös aiheuttaa häpeää ja itsetunnon heikkenemistä, ja nämä voivat taas sitten aiheuttaa eristyneisyyttä ja sitä kautta yksinäisyyttä sekä mialialan laskua. Hyvällä ja oikeanlaisella hoidolla voidaan parantaa virtsankarkailusta kärsivien naisten elämänlaatua huomattavasti.

Alapuolella olevassa kuvaajassa havainnollistetaan naisten virtsankarkailun esiintyvyyttä ja ikää;

Pääset tutustumaan virtsankarkailun esiintyvyyteen tarkemmin Käypähoidon sivuilta.

Virtsankarkailun oireet 

Oireista on tärkeätä selvittää, karkaako virtsa ilman ponnistusta, vähäisessä ponnistuksessa (esimerkiksi seisomaan noustessa) vai yhtäkkisessä voimakkaassa ponnistuksessa (esimerkiksi aivastaessa, hyppiessä). On myös hyvä pitää päiväkirjaa, kuinka paljon virtsaamiskertoja on päivisin ja öisin, kuinka paljon virtsaa karkaa kerrallaan ja liittyykö mukaan virtsakirvelyä.

Satunnainen virtsankarkailu on aika tavallinen oire, eikä se vaadi sen kummempia toimenpiteitä. Se voi joskus johtua myös lieväasteisesta virsatietulehduksesta, joka voidaan poissulkea tutkimalla virtsanäyte.

Jos taas virtsankarkailu eli inkontinenssi on jatkuvaa ja toistuvaa, pitää erotella inkontinenssin tyyppi. Inkontinenssin tyypeistä tärkeimmät ovat ponnistusinkontinenssi, pakkoinkontinenssi tai näiden yhdistelmä eli sekainkontinenssi. Lisäksi on tunnistettu ns. ylivuotoinkontinenssi, jossa virtsan karkaaminen liittyy virtsarakon tyhjenemishäiriöön eli virtsaretentioon.

Virtsankarkailu eli inkontinenssi

Tavallisimmat virtsankarkailutyypit

Ponnistusinkontinenssi

Ponnistusinkontinenssi tarkoittaa virtsan karkaamista ponnistuksessa ilman virtsapakkotuntemusta. Lantionpohjan lihakset ja sidekudokset “pettävät” vatsaontelon paineen noustessa, jolloin virtsaa pääsee karkaamaan. Taustalla on virtsaputkea ympäröivien tukirakenteiden ja virtsaputken sulkijamekanismin heikkous. Riskitekijöinä tälle vaivalle ovat mm. ylipaino, raskaus ja synnytykset sekä runsas tupakointi. Ponnistusinkontinenssia voi aiheuttaa myös synnynnäinen sidekudosheikkous. Ponnistusvirtsankarkailussa karkaavan virtsan määrä on yleensä pieni.

Pakkoinkontinenssi

Pakkoinkontinenssin oireena on virtsan karkaamista edeltävä pakonomainen virtsaamistarve, ja sen taustalla on yleensä krooninen rakkoärsytys. Eli tulee voimakas tarve virtsata ja virtsa karkaa.
Pakkoinkontinenssi voi liittyä toistuviin virtsatietulehduksiin tai niiden jälkivaivoihin. Myös aiemmat gynekologiset leikkaukset tai virtsateiden leikkaukset voivat altistaa pakkoinkontinenssille. Tahattoman rakkolihaksen supistelun taustalla voi myös olla neurologinen sairaus kuten esimerkiksi MS-tauti tai Parkinsonin tauti. Vaihdevuosien jälkeen estrogeenin puute pahentaa virtsan karkaamista. Pakkoinkontinenssi voi johtua myös yliaktiivisesta rakosta. Kuitenkin noin 80% pakkoinkontinenssin syy on tuntematon.

Pakkoinkontinenssissa karkaavan virtsan määrä on yleensä suuri, jopa koko rakko voi tyhjentyä kerralla.

Sekainkontinenssi

Sekainkontinenssi tarkoittaa kahden edellämainitun eli ponnistus- ja pakkoinkontinenssin yhdistelmää eli henkilöllä esiintyy molempia virtsankarkailun oireita.

Ylivuotoinkontinenssi

Ylivuotoinkontinenssissa virtsan karkaaminen liittyy virtsarakon akuuttiin tai krooniseen tyhjenemishäiriöön, josta käytetään nimitystä virtsaretentio. Ylivuotoinkontinenssissa rakko ei tyhjene ja virtsa ikään kuin valuu rakon yli. Syynä voi olla esimerkiksi lantionpohjan laskeuma, emättimen etuseinämän laskeuma, mutta myös monet rakon hermotukseen vaikuttavat pitkäaikaiset sairaudet tai vamma voivat heikentää virtsarakon lihaksen supistusvoimaa.

Virtsankarkailu raskauden aikana

Raskauden aikaisesta virtsankarkailusta kertoo kärsivän 10-5 % naisista (Aukee, Pauliina & Penttinen, Jorma 2000. Pöksyt märkänä – mikä neuvoksi? Suomen Lääkärilehti 17, 1853-1856.).

Raskaus altistaa virtsankarkailulle, koska lantionpohjan nivelet löystyvät ja nivelsiteet pehmenevät raskauden aikana erittyvän relaksiinihormonin vaikutuksesta. Pogesteronihormoni löysää sileää lihasta, jolloin virtsarakon lihakset veltostuvat.

Kohdun kasvu ja sikiön paine aiheuttavat poikkeuksellisen paineen lantionpohjalle, joka myös altistaa virtsankarkailulle raskauden aikana. Siksi olisikin erityisen tärkeää harjoittaa lantionpohjan lihaksia jo raskauden aikana.

Ponnistusinkontinenssi johtuu mm. lantion lihasheikkoudesta, sidekudosheikkoudesta tai matalasta virtsaputken paineesta. Ponnistusinkontinenssi alkaa hyvin usein raskauden aikana tai ensimmäisen synnytyksen jälkeen. Huolehtimalla raskauden aikana lantionpohjan kunnosta voi paremmin hallita virtsarakonkin toimintaa.

Virtsankarkailu eli inkontinenssi

Virtsankarkailu synnytyksen jälkeen

Synnytyksen jälkeen on hyvin tavallista, että virtsainkontinenssia esiintyy, koska lantionpohjalihakset ovat synnytyksessä löystyneet ja venyneet äärimmilleen. Virtsankarkailu voi mennä ohi itsekseen, mutta usein siihen tarvitaan monipuolista ja ohjattua lantionpohjalihasten harjoittelua.

Raskauden aikainen lantionpohjan lihasten harjoittelu estää/ennaltaehkäisee virtsankarkailua synnytyksen jälkeen. Myös synnytyksen jälkeen aloitettu lantionpohjan lihaskuntoharjoittelu ehkäisee virtsainkontinenssia. Lantionpohjalihasharjoittelun tehosta ponnistusvirtsankarkailun vähentämisestä on selvää näyttöä. Tutkimusten mukaan oireet ovat lievittyneet tai loppuneet 65-75 %:lla potilaista (Aukee, Pauliina & Penttinen, Jorma 2000. Pöksyt märkänä – mikä neuvoksi? Suomen Lääkärilehti 17, 1853-1856.)

Virtsankarkailun hoito

Elämäntapamuutokset

Itsehoidon ensisijainen tavoite on parantaa virtsaputken ja lantionpohjan lihasten toimintaa lihasharjotteilla. Lantionpohjanlihasten harjoittelu on vaikuttava hoito kaikissa virtsankarkailun muodoissa.

Lantionpohjanlihasten säännöllistä harjoittelua lievän ja keskivaikean ponnistusvirtsankarkailun hoitoon. Lihasvoimaa voidaan vahvistaa ja kasvattaa harjoittelemalla oikein 5 kertaa viikossa vähintään kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen ylläpitävänä harjoitteluna 2-3 kertaa viikossa säännöllisesti.

Lue aiemmasta artikkelistani lantionpohjalihaksista tarkemmin sekä nappaa sieltä treenivinkki lantionpohjalihasten harjoitteluun.

Laihduttaminen vähentää ylipainoisten naisten virtsankarkailua. Ylipainoisilla, joilla BMI on yli 40 on viisinkertainen riski tai joilla BMI on 30-34 on yli kolminkertainen riski virtsankarkailuun, verrattuna normaalipainoisiin naisiin. Lisää erilaisista riskisuhteista voit lukea Käypähoidon taulukosta.

Ummetus kannattaa myös hoitaa, sillä senkin on osoitettu lisäävän virtsankarkailua. Ummetuksesta kärsivän kannattaa suosia runsaasti kasviksia, marjoja ja muita kuidun lähteitä ruokavaliossaan hyvän nesteytyksen lisäksi.

Tupakoinnin lopettaminen on suositeltavaa, sillä tupakoivilla naisilla on todettu olevan enemmän virtsankarkailua.

Virtsankarkailun lääkehoito

Vaihdevuosien jälkeen voi kokeilla paikallista estrogeenihoitoa esimerkiksi emättimeen laitettavia puikkoja tai voiteita.

Lääkäriin kannattaa kuitenkin hakeutua, kun oire on jatkuva ja haittaa päivittäistä elämää tai aiheuttaa sosiaalista tai hygieenistä haittaa. Mahdollisia hoitoja itsehoidon lisäksi ovat leikkaushoito sekä mahdollinen lääkehoito.

Lääkehoito suunnitellaan aina yksilöllisesti ja sen tehoa arvioidaan aluksi 1-3 kuukauden välein ja tarvittaessa sen jälkeen vuosittain.

Virtsankarkailun ennaltaehkäisy

Lantionpohjalihasten harjoittelulla on erittäin suuri merkitys.

Harjoittelu kannattaa aloittaa jo nuorena. Erityisesti synnytyksen jälkeen lantionpohjalihasten oikeanlaisella ja säännöllisellä harjoittelulla voidaan ehkäistä virtsainkontinenssin lisäksi myös erilaisia gynekologisia laskeumia.

Raskauden aikana on todella tärkeää harjoittaa lantionpohjan lihaksia, koska emätintä ympäröivät sidekudos- ja ihasrakenteet venyttyvät raskauden yhteydessä, joten pelkkä raskaus ilman alatiesynnytystä saattaa olla riskitekijä inkontinenssille.

Painonhallinta, tupakoimattomuus, ummetuksen hoito ja yleinen fyysinen aktiivisuus ehkäisevät myös virtsankarkailua.

Virtsankarkailusta kärsivän kannattaa välttää lantionpohjaa kuormittavia raskaita liikuntalajeja, jotka kuormittavat lantionpohjaa entisestään. Vasta lantionpohjan lihasten vahvistamisen jälkeen, jolloin virtsankarkailu on jo saatu hallintaan, voi harkita raskaampien lajiin pariin palaamista.

Suosituimmat artikkelit:

alaselkäkipu raskausaikana

Alaselkäkipu raskausaikana on yleinen vaiva

Erilaiset selkävaivat ovat hyvin yleinen ongelma raskausaikana. Alaselkäkipu on selkäranka- tai lihasperäistä, ja sille altistavat muun muassa huono lihaskunto, ylipaino ja työssä tuleva kuormitus. Alaselkäkipua voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä liikunnalla sekä huolehtimalla ergonomiasta ja lihaskunnosta.

Lue Lisää »
liitoskivut raskausaikana

Liitoskivut valmistavat kehoa synnytykseen

Raskausaikana keho muuttuu ja valmistautuu uuden elämän syntyyn. Osa odottavista äideistä kärsii häpyluuliitoksen löystymisestä aiheutuvista kivuista, joita kutsutaan liitoskivuiksi. Liitoskivut ovat vaarattomia, mutta odottajalle ikäviä ja jopa invalidisoivia. Kipuja on onneksi mahdollista helpottaa.

Lue Lisää »
kohdun laskeuma artikkeli

Kohdun laskeuma

Mikä se on ja millaisia oireita se aiheuttaa? Miljoonat naiset ympäri maailmaa kärsivät erilaisista lantionpohjaan liittyvistä ongelmista ja jopa puolelle kehittyy gynekologinen laskeuma jossain vaiheessa elämäänsä. Näistä vain 10-20% hakeutuut hoitoon vaivan vuoksi.

Lue Lisää »

Muita artikkeleita:

alaselkäkipu raskausaikana

Alaselkäkipu raskausaikana on yleinen vaiva

Erilaiset selkävaivat ovat hyvin yleinen ongelma raskausaikana. Alaselkäkipu on selkäranka- tai lihasperäistä, ja sille altistavat muun muassa huono lihaskunto, ylipaino ja työssä tuleva kuormitus. Alaselkäkipua voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä liikunnalla sekä huolehtimalla ergonomiasta ja lihaskunnosta.

Lue Lisää »
liitoskivut raskausaikana

Liitoskivut valmistavat kehoa synnytykseen

Raskausaikana keho muuttuu ja valmistautuu uuden elämän syntyyn. Osa odottavista äideistä kärsii häpyluuliitoksen löystymisestä aiheutuvista kivuista, joita kutsutaan liitoskivuiksi. Liitoskivut ovat vaarattomia, mutta odottajalle ikäviä ja jopa invalidisoivia. Kipuja on onneksi mahdollista helpottaa.

Lue Lisää »
kohdun laskeuma artikkeli

Kohdun laskeuma

Mikä se on ja millaisia oireita se aiheuttaa? Miljoonat naiset ympäri maailmaa kärsivät erilaisista lantionpohjaan liittyvistä ongelmista ja jopa puolelle kehittyy gynekologinen laskeuma jossain vaiheessa elämäänsä. Näistä vain 10-20% hakeutuut hoitoon vaivan vuoksi.

Lue Lisää »
Juoksijan venyttely

Juoksijan venyttely

Juoksijan venyttelyn on hyvä koostua tärkeimpien lihasryhmien monipuolisesta venyttämisestä:  lonkankoukistajan venytykset, pakaralihasten, reisien, pohkeiden, alaselän,

Lue Lisää »